SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Thiết bị thí nghiệm và sản xuất pilot
Máy đóng gói, chiết rót
Sản phẩm phụ trợ công nghiệp

Thông tin kỹ thuật

Ứng dụng của vi bọt khí nano trong làm sạch rau, củ, quả

Ứng dụng của vi bọt khí nano trong làm sạch rau, củ, quả

Giới thiệu về công nghệ tạo vi bọt khí nano/vi bọt khí

Giới thiệu về công nghệ tạo vi bọt khí nano/vi bọt khí

SẢN PHẨM MỚI

Danh sách sản phẩm mới nhất

Máy sấy thăng hoa 0.3m2

Máy sấy thăng hoa 0.3m2

Mã: Blue-FD0.3Plus

Thiết bị lên men 100L

Thiết bị lên men 100L

Mã: BlueFER-100P

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED