Chứng nhận và Tiêu chuẩn áp dụng

Certified: ISO 9001: 2015

Công ty TNHH Bluezeiz Manufacturing Việt Nam áp dụng và được chứng nhận theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015

 

Tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm:

Tủ đựng hóa chất dễ cháy, tủ đựng hóa chất ăn mòn: OSHA

Pallet chống tràn: EPA, SPCC, NPDES

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED