Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.2m

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.2m

Nâng hạ kính bằng động cơ

Mã: BlueFH-1200SS+

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.5m

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.5m

Nâng hạ kính bằng động cơ

Mã: BlueFH-1500SS+

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.8m

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.8m

Nâng hạ kính bằng động cơ

Mã: BlueFH-1800SS+

Tủ hút khí độc khung thép 2,4m

Tủ hút khí độc khung thép 2,4m

Kích thước: 2,4*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-2400SS

Tủ hút khí độc khung thép 1,8m

Tủ hút khí độc khung thép 1,8m

Kích thước: 1,8*0,8*2,35m

Mã: BlueFH-1800SS

Tủ hút khí độc khung thép 1,5m

Tủ hút khí độc khung thép 1,5m

Kích thước: 1,5*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-1500SS

Tủ hút khí độc khung thép 1,2m

Tủ hút khí độc khung thép 1,2m

Kích thước: 1,2*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-1200SS

Tủ hút khí độc khung thép 1,8m, nâng hạ kính tự động

Tủ hút khí độc khung thép 1,8m, nâng hạ kính tự động

Kích thước: 1,8*0,8*2,35m

Mã: BlueFH-1800ST

Tủ hút khí độc khung thép 1,5m, nâng hạ kính tự động

Tủ hút khí độc khung thép 1,5m, nâng hạ kính tự động

Kích thước: 1,5*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-1500ST

Tủ hút khí độc khung thép 1,2m, nâng hạ kính tự động

Tủ hút khí độc khung thép 1,2m, nâng hạ kính tự động

Kích thước: 1,2*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-1200ST

Tủ hút khí độc bằng phenolic, 1,5m

Tủ hút khí độc bằng phenolic, 1,5m

Kích thước: 1,5*0,8*2,35m

Mã: BlueFH-1500PHE

Tủ hút khí độc phenolic,1,2m

Tủ hút khí độc phenolic,1,2m

Kích thước: 1,2*0,8*2,35m

Mã: BlueFH-1200PHE

Tủ hút khí độc dùng trong giảng dạy

Tủ hút khí độc dùng trong giảng dạy

Kích thước: 1,2*0,8*2,2 (R*S*C/m)

Mã: BlueEDFH-1200

 1   2 

Sản phẩm

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED