Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

Hộp trung chuyển phòng sạch (Passbox), 600x600x600mm

Hộp trung chuyển phòng sạch (Passbox), 600x600x600mm

Khóa liên động điện, Đèn UV

Mã: BluePB-666

Hộp trung chuyển phòng sạch (Passbox), 500x500x500mm

Hộp trung chuyển phòng sạch (Passbox), 500x500x500mm

Khóa liên động điện, Đèn UV

Mã: BluePB-555

Hộp trung chuyển phòng sạch (Passbox), 800x800x800mm

Hộp trung chuyển phòng sạch (Passbox), 800x800x800mm

Khóa liên động điện, Đèn UV

Mã: BluePB-888

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.2m

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.2m

Nâng hạ kính bằng động cơ

Mã: BlueFH-1200SS+

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.5m

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.5m

Nâng hạ kính bằng động cơ

Mã: BlueFH-1500SS+

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.8m

Tủ hút khí độc có nâng hạ kính động cơ, 1.8m

Nâng hạ kính bằng động cơ

Mã: BlueFH-1800SS+

Tủ hút khí độc khung thép 2,4m

Tủ hút khí độc khung thép 2,4m

Kích thước: 2,4*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-2400SS

Tủ hút khí độc khung thép 1,8m

Tủ hút khí độc khung thép 1,8m

Kích thước: 1,8*0,8*2,35m

Mã: BlueFH-1800SS

Tủ hút khí độc khung thép 1,5m

Tủ hút khí độc khung thép 1,5m

Kích thước: 1,5*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-1500SS

Tủ hút khí độc khung thép 1,2m

Tủ hút khí độc khung thép 1,2m

Kích thước: 1,2*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-1200SS

Tủ hút khí độc khung thép 1,8m, nâng hạ kính tự động

Tủ hút khí độc khung thép 1,8m, nâng hạ kính tự động

Kích thước: 1,8*0,8*2,35m

Mã: BlueFH-1800ST

Tủ hút khí độc khung thép 1,5m, nâng hạ kính tự động

Tủ hút khí độc khung thép 1,5m, nâng hạ kính tự động

Kích thước: 1,5*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-1500ST

Tủ hút khí độc khung thép 1,2m, nâng hạ kính tự động

Tủ hút khí độc khung thép 1,2m, nâng hạ kính tự động

Kích thước: 1,2*0,8*2,35 (R*S*C/m)

Mã: BlueFH-1200ST

Tủ hút khí độc bằng phenolic, 1,5m

Tủ hút khí độc bằng phenolic, 1,5m

Kích thước: 1,5*0,8*2,35m

Mã: BlueFH-1500PHE

 1   2 

Sản phẩm

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED