Sản phẩm phụ trợ công nghiệp

Tấm thấm hút hóa chất, 3mm

Tấm thấm hút hóa chất, 3mm

75L/100 tấm/hộp

Mã: BluePAD-C3

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50mx40cm*2mm

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50mx40cm*2mm

70L/50mx40cm/Box

Mã: BlueROLL-O2

Phao thấm hút dầu, 3m*20cm

Phao thấm hút dầu, 3m*20cm

Dài 3m, đường kính 200mm

Mã: BlueBOOM-O3M200

Phao thấm hút dầu, 3m*12,7cm

Phao thấm hút dầu, 3m*12,7cm

Dài 3m, đường kính 127mm

Mã: BlueBOOM-O3M127

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50m*40cm*5mm

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50m*40cm*5mm

144L/50m*40cm/Hộp

Mã: BlueROLL-O5

Phao thấm hút dầu, 1,2m*7,6cm

Phao thấm hút dầu, 1,2m*7,6cm

Dài 1,2m, đường kính 76mm

Mã: BlueSOCK-O1.2M76

Tấm thấm hút hóa chất, 2mm

Tấm thấm hút hóa chất, 2mm

60L/100 tấm/Hộp

Mã: BluePAD-C2

Phao thấm hút hóa chất, 1,2m

Phao thấm hút hóa chất, 1,2m

Dài 1,2m, đường kính 76mm

Mã: BlueSOCK-C1.2M76

 1   2  3  4  5     

Sản phẩm

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED