Vật tư tiêu hao, phụ trợ

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50mx40cm*2mm

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50mx40cm*2mm

70L/50mx40cm/Box

Mã: BlueROLL-O2

Phao thấm hút dầu, 3m*20cm

Phao thấm hút dầu, 3m*20cm

Mã: BlueBOOM-O3M200

Phao thấm hút dầu, 3m*12,7cm

Phao thấm hút dầu, 3m*12,7cm

Mã: BlueBOOM-O3M127

Phao thấm hút dầu, 1,2m*7,6cm

Phao thấm hút dầu, 1,2m*7,6cm

Mã: BlueSOCK-O1.2M76

Phao thấm hút hóa chất, 1,2m

Phao thấm hút hóa chất, 1,2m

Mã: BlueSOCK-C1.2M76

 1   2  3  4  5     

Sản phẩm

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED