Cối nghiền và bi nghiền

Bi nghiền Zirconi

Bi nghiền Zirconi

Mã: ZIRCO-B

Cối nghiền Zirconi

Cối nghiền Zirconi

Mã: ZIRCO-J

Cối nghiền bi SUS 304, 10L

Cối nghiền bi SUS 304, 10L

Mã: JAR-10L-SUS304

Bình nghiền bi SUS 304, 15L

Bình nghiền bi SUS 304, 15L

Cối nghiền (Bình nghiền bi) thể tích 15L

Chất liệu: SUS 304

Thể tích: 15L

Kích thước: Đường kính ngoài 271mm - Độ cao: 347mm

Mã: JAR-15L-SUS304

 1  

Sản phẩm

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED