Máy đóng gói, chiết rót

Máy cuốn màng pallet

Máy cuốn màng pallet

Mã: Blue-T1650F

Máy tách vỏ chai

Máy tách vỏ chai

Mã: BlueBUC-1

Máy dán thùng Carton

Máy dán thùng Carton

Mã: 2-GPEXC-105SDR

 1   2  3  4 

Sản phẩm

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED