Thiết bị thí nghiệm và sản xuất pilot

Hệ thống lên men 150L

Hệ thống lên men 150L

Mã: BlueFER-150N

 1   2  3  4  5     

Sản phẩm

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED