SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
Tủ bảo quản an toàn
Khay chống tràn hóa chất
Tấm thấm hút dầu - hóa chất
Hệ thống lên men tạo sinh khối
Thiết bị sấy phun
Buồng thao tác cách ly - Glove Box
Máy tạo vi bọt khí cấp độ Nano
Máy đóng gói, chiết rót thực - dược phẩm
Máy nghiền tinh phòng thí nghiệm
Máy sấy đông khô
Thiết bị lọc mẫu: thực-dược phẩm
Thiết bị trích ly CO2 siêu tới hạn

SẢN PHẨM MỚI

Danh sách sản phẩm mới nhất

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED