Tấm thấm hút dầu

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50mx40cm*2mm

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50mx40cm*2mm

70L/50mx40cm/Box

Mã: BlueROLL-O2

Phao thấm hút dầu, 3m*20cm

Phao thấm hút dầu, 3m*20cm

Dài 3m, đường kính 200mm

Mã: BlueBOOM-O3M200

Phao thấm hút dầu, 3m*12,7cm

Phao thấm hút dầu, 3m*12,7cm

Dài 3m, đường kính 127mm

Mã: BlueBOOM-O3M127

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50m*40cm*5mm

Tấm thấm hút dầu dạng cuộn, 50m*40cm*5mm

144L/50m*40cm/Hộp

Mã: BlueROLL-O5

Phao thấm hút dầu, 1,2m*7,6cm

Phao thấm hút dầu, 1,2m*7,6cm

Dài 1,2m, đường kính 76mm

Mã: BlueSOCK-O1.2M76

Gối thấm hút dầu, 40x50cm

Gối thấm hút dầu, 40x50cm

40x50cm, 

Mã: BluePILLOW-O4050

Gối thấm hút dầu, 20x25cm

Gối thấm hút dầu, 20x25cm

20x25cm, 2,69Lít/Gối

Mã: BluePILLOW-O2025

Tấm thấm hút dầu, 40cm*50cm*2mm

Tấm thấm hút dầu, 40cm*50cm*2mm

72 lít/100 tấm/Hộp

Mã: BluePAD-O2

Tấm thấm hút dầu, 40cm*50cm*3mm

Tấm thấm hút dầu, 40cm*50cm*3mm

90 Lít/100 tấm/Hộp

Mã: BluePAD-O3

Tấm thấm hút dầu, 40cm*50cm*5mm

Tấm thấm hút dầu, 40cm*50cm*5mm

70L/50 tấm/Hộp

Mã: BluePAD-O5

 1  
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED