Tấm thấm hút hóa chất

Tấm thấm hút hóa chất, 3mm

Tấm thấm hút hóa chất, 3mm

75L/100 tấm/hộp

Mã: BluePAD-C3

Tấm thấm hút hóa chất, 2mm

Tấm thấm hút hóa chất, 2mm

60L/100 tấm/Hộp

Mã: BluePAD-C2

Phao thấm hút hóa chất, 1,2m

Phao thấm hút hóa chất, 1,2m

Dài 1,2m, đường kính 76mm

Mã: BlueSOCK-C1.2M76

Tấm thấm hút hóa chất, 5mm

Tấm thấm hút hóa chất, 5mm

60L/50 Tấm/Hộp

Mã: BluePAD-C5

Gối thấm hút hóa chất, 40x50cm

Gối thấm hút hóa chất, 40x50cm

40x50cm, 7,5 Lít/Gối

Mã: BluePILLOW-C4050

Gối thấm hút hóa chất, 20x25cm

Gối thấm hút hóa chất, 20x25cm

20x25cm, 2,25L/Gối

Mã: BluePILLOW-C2025

 1  

Sản phẩm

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED