Thiết bị trích ly CO2 siêu tới hạn 5L

Mã: BlueCSE-5LNEW

Bình chiết: 5L, vật liệu SUS304, áp suất thiết kế 50 MPa

Bình trụ mẫu – Material cylinder: Vật liệu SUS304

Bình phân tách: Gồm 1 bình 2L, áp suất thiết kế 30 Mpa và 1 bình 2L, áp suất thiết kế 16 Mpa, vật liệu: SUS304

Bơm: 50L/H, áp suất tối đa 50 MPa

Hệ thống trao đổi nhiệt: Thép không gỉ SUS304

Thùng chứa CO2: 4L, Thép không gỉ SUS304, áp suất thiết kế: 9.8 Mpa

Điều khiển: PLC, màn hình cảm ứng

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED