Pallet chống tràn dùng cho IBC 1000 Lít

Mã: BlueIBC-1000V1

 Kích thước (RxSxC): 1380x1380x900mm

Vật liệu: Nhựa HDPE

Tải trọng động: 1800kg

Tải trọng tĩnh: 3600kg

Tổng thể tích chứa 1300 Lít

Truy cập: 4-Way (Forklift & Manual Jack)

Loại: Pallet chống tràn dùng cho IBC có van thải

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED