Modul tạo vi bọt khí cấp độ nano

Mã: Blue-VBM Module Series

Model

Công suất

Voltage

Flow rate (L/giờ)

Kích cỡ hạt nano

Blue-VBM Modul 1

0.5~1.0kW

220V/380V

300-600

Trung bình 160 nm

Blue-VBM Modul 2

1.0~1.5kW

220V/380V

3000

Trung bình 160 nm

Blue-VBM Modul 3

1.5~2.0kW

220V/380V

5000

Trung bình 160 nm

Blue-VBM Modul 4

2.0~2.5kW

220V/380V

10.000

Trung bình 160 nm

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED