Máy tạo vi bọt khí cấp độ micro

Mã: Blue-MBM Series

Model

Công suất

Voltage

Flow rate (L/giờ)

Blue-MBM1

750W

220V/380V

500

Blue-MBM2

1100W

220V/380V

1000

Blue-MBM3

1500W

220V/380V

2000

Blue-MBM4

3000W

380V

4000

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED