Máy phủ điện cực/phủ sơn và ghi thời gian khô Film Applicato

Mã: Coatmaster 510XL

Máy phủ điện cực, phủ sơn

Mã: Coatmaster 510XL

Hiệu: Erichsen

Động cơ: điện

Bề rộng: lên tới 230mm

Độ dài: lên tới 800mm

Tốc độ: 0.1 –19.9/20 - 100 mm/s.

Thời gian sấy khô: có thể được điều chỉnh 0.1 - 19.9 / 20 - 108 min/cm (tùy chọn)

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED