Máy hàn điểm dùng cho hàn pin trụ

Mã: BlueBW-1

Chế độ hàn: hàn xung kép giúp cải thiện chất lượng hàn và không làm bắn tung tóe

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED