Kít chất dính bịt rò rỉ đường ống hệ thống lạnh

Mã: CS-100CS

Làm kín các lỗ rò rỉ vi mô trong thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, vòng chữ O và ống mềm. Có thể kéo dài thêm nhiều năm đối với các hệ thống AC&R cũ, không còn bảo hành bị rò rỉ một lượng nhỏ chất làm lạnh. Hoạt động với tất cả các chất làm lạnh và dầu phổ biến.

Công thức không chứa polyme, tan trong dầu, an toàn cho các thành phần hệ thống và thiết bị phục hồi

Đạt tiêu chuẩn ASHRAE 97 về độ ổn định hóa học

Có thể được tiêm khi hệ thống đang tắt hoặc đang chạy

 

Nguyên lý:

Sơ đồ bơm chất dính vào hệ thống:

Bộ kít (gồm dụng cụ bơm + chất dính)

Model: CS-100CS

CS-100CS_400x400

Chất dính (không gồm dụng cụ hỗ trợ bơm)

Model: CS-1CS

Chất dính (không gồm dụng cụ hỗ trợ bơm)

Model: CS-2CS

Chất dính (không gồm dụng cụ hỗ trợ bơm)

Model: CS-3CS

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA BLUEZEIZ © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED